15 Temmuz 2021 Perşembe akşamı tüm Türkiye'de olduğu gibi Tosya'mızda da hain Feto ayaklanma hareketini tel'in; Türk Milletinin vatanına, bayrağına, milliyetine, mukaddesâtına sahip çıkma gününün yıldönümünü idrak ettik. Türk Milletinin böyle hain girişimlerle karşılaşmaması için bir olduk, bütünleştik; eller semâya kalktı ve Yaradan'dan niyazda bulunduk.

Bu etkinlikler içerisinde ilçemizin mülkî amiri sıfatı ile siz sayın Deniz Bey, Tosya ve Tosyalıyı anlatan veciz bir şiir kaleme almışsınız ve kendi sesinizden dinlettiniz.

Coğrafî güzelliklerini, ve bu güzellikleri kişilikleri ile yaşayan/yaşatan Tosyalıyı anlatırken bilerek/isteyerek mi yoksa sehven mi bilemiyorum, bize yakışmayan ve size de yakıştıramadığım ifadeleriniz söz konusu oldu.

Güzel hasletlerini anlatmışsınız, teşekkür ediyoruz. Bu hasletlerle 26.12.2006 tarihinden bu yana sizleri sahiplendik; yaptığınız hizmetlerle mutlu olduk. Yapamadıklarınız hakkında hiç bir zaman eleştirmedik, gündem oluşturmadık. Yani sizin ifadeleriniz ile size "Şu dedikodu işini bırak artık Tosya!"yı yaşatmadık. Oluşturulmaya çalıştığınız "dedikoducular" dan müteşekkil bir ilçe intibâsı, doğrusu size hiç yakışmadı...

Ayrıca ve özellikle sizin üstüne basarak söylediğiniz son dörtlük ise; şu anda yazıya dökemeyeceğimiz duygularımızın oluşmasına neden oldu. Bu son kıta ile ne demek istediniz?

"Deniz derki; eylemedim idare-i maslahat

Ne tehditler gördüm, ne çok nasihat

Göbelin göbelliğine vermedim fırsat

Hakkını helal et, hoşcakal Tosya!"

Siz de çok iyi bilirsiniz ki şair; kıtalarla anlatmaya çalıştığı maksadını mahlasını koyarak son dörtlüğünde/ikiliğinde söyler, anlatır.

Hizmetlerinizde olması lazım geleni ama olmayanı, bunun yanı sıra oluyormuş veya olmuş gibi görüntü verilmesini de gördük, lâkin hiç bir zaman âyân eylemedik.

İlçemizde siz Devletimizi temsil ediyorsunuz; söylenenler size tehdit değil tavsiye olmuştur. Kaldı ki şanlı tarihimizde başarılı olmuş Devlet Adamlarımız, daima tavsiye ve nasihatlere rağbet göstermiş; istişâre ile doğruyu tatbik ederek muvaffak olmuşlardır.

Yöneticilik, kişinin şahsına münhasır olmakla birlikte başarı; daima kollektif akıl ile tescil edilmiştir. İlçemiz lügatine girmiş bir âmiyâne -ki bu güne kadar kimler için kullanıldığı bilinen- tabirin ısrarla kullanılması ve fırsat vermediğinizi üstüne basa basa söylemeniz ne demektir, neyi kastettiniz? Doğrusu hiç yakışmadı be Deniz Bey!...

Hele hele, Milli Birlik ve Beraberliğin tesis edilmesi maksadı ile yapılan bir etkinlikte; o atmosfer içerisinde söyleyecek başka bir şey kalmamışçasına bu mu söylenmeli idi? Kaldı ki, îmâ ettiğiniz yönetim ve yöneticilere, mısralarınızda methettiğiniz Tosyalı gerek siyasi ve gerekse idâri yetki vermiş ve görevlendirmiştir.

Olmadı be Deniz Bey, giderayak hiç iyi olmadı! Helallik istiyorsunuz ya...

BİZ HAKKIMIMZI HELÂL ETMİYORUZ!....