Mustafa Efendi: Küçük Mustafa Efendi sanıyla şiirler yazan ve Tosya da doğduğu biyografisinde ve Şairler Antolojisi adlı eserde de yer alan Mustafa Efendi, Semâniye medresesinde müderrislik görevi yapmıştır. Tosyalı olduğu için; “Tusiyye”‘den geldiği için bu mahlası kullanmıştır. Çeşitli ilmi olayları ve acayip latifeleri bir arada toplayan eserleri vardır. Dönemin tanınmış şairlerindendir.