Derviş AHMED: Derviş Ahmed ya da Ahmed el-Garbi mahlasıyla şiirler yazmış olup, Tosyalıdır. 12. yy. da yaşamıştır. Baki ve Nabi’nin birer gazelini de tahmis etmiş olan bu şairimiz aruz vezni ile başarılı şiirler yazmıştır. Taun hastalığından ölen eşi ve oğlu içinde uzun mersiyeler yazmıştır.