Demografi, İstihdam ve Sosyal Güvenlik, Eğitim, Sağlık, Finans, Rekabetçilik değişkenleri, Yenilikçilik, Yaşam kalitesi ve bu başlıkların altında her ilçe için 56 değişkene bağlı veriler kullanılarak Türkiye’deki toplam 973 ilçenin İlçe SEGE-2022 sıralaması oluşturulmuş.

İlçe SEGE-2022 sıralamasına göre Kastamonu'nun Tosya ilçesi Türkiye genelinde 973 ilçe içinde gelişmişlik sıralamasında 364 sırada yer aldı. Tosya ilçesi Kastamonu genelinde 2022 yılı içinde Gelişmişlik sıralamasında 2.sırada yer aldı.

Türkiye’nin Kentsel Dönüşüm Sürecinde  QUA Granite Gücü! Türkiye’nin Kentsel Dönüşüm Sürecinde QUA Granite Gücü!

Özetle; Gelişmişlik deyince aklımıza istihdam, turizmi altyapı gibi kavramlar gelse de SEGE yaşanabilir bir içe bağlamında tüm verilere bakarak bir sıralama yapıyor.

Editör: TE Bilisim