Şıpka Kahramanı Müşiir Süleyman Paşa: Tarihin Şıpka kahramanı diye tanıdığı büyük Türk Müşür Süley­man Hüsnü Paşa İstanbul Süleymaniye’de doğdu. Babası Mehmet Halit efendidir. Soyca anne tarafından Tosya’da Metfun Şeyh Pınar'a baba tarafından Bursa’da yatan Emir Sultana bağlıdır. Süleyman Paşa 1876 Sırp savaşında harp müşürü idi. Abdülhamit Padişah olunca onu uzaklaştırmak için müşür rütbesi ile Bosna ve Hersek komutanlığına atadı. 93 harbi diye bilinen 1877–1878 Osmanlı-Rus savaşında Tuna orduları başkomutanlığına getirildi. Şıpka geçidinde büyük kahra­manlıklar gösterdi ve adı tarihe Şıpka Kahramanı olarak geçti. 93 harbi kaybedildiğinden Süleyman Paşa birazdan Rauf paşanın kış­kırtması ile Abdülhamit tarafından Gelibolu'da tutuklattırıldı. Bağdat’a sürüldü. 16.7.1890 da orada öldü. Eserleri: Mebani-ül inşa iki cilt­tir. Tarih-i âlem en önemli eseridir. Harbiye’de okutulmak için yazıl­mıştır. Paris coğrafya kongresinde iftihar madalyası almıştır. Bun­lardan başka ilm-i Sarf-ı Türki, ilmihal, His-i inkılap ve Bağdat’ta yaz­dığı Ümet-ül halayıkta önemli eserlerindendir.