Raffet Bey: 1850 de İstanbul Tophanede doğmuştur. Bahriye hâkimlerinden Tosyalı Ali Beyin oğludur. 7 yaşında saray musikisi takımına giren Saffet Bey İtalyan Robert ile Saray Musikisi Şefi Gualli Paşadan ders almış, 1886’da gönderildiği Paris’te musiki tahsilini tamamla­yarak dönmüştür. Saray orkestra şefi iken birçok öğrenci yetiştirmiş, Birinci Dünya Savaşından sonra emekliye ayrılmıştır. Reşit Saffet Atabinen'in babası olan Saffet Bey 23 Haziran 1939 da ölmüştür. Mezarı Kavaktaki aile kabristanlığındadır.