TOSYA TARİHİNDE BİR İLK; ANAYASA MAHKEMESİ KARAR VERDİ

TOSYA TARİHİNDE BİR İLK; ANAYASA MAHKEMESİ KARAR VERDİ
banner271

buraya tıklayınız


Kastamonu'nda Tosya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda büro görevlisi olarak çalışan Yasemin Bodur, kamu işçilerine ödenen ilave tediyenin tarafına ödenmemesi üzerine konuyu mahkemeye taşıdı. Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi ise yapmış olduğu inceleme sonunda işçi Yasemin Bodur'a söz konusu ücretin ödenmesine karar verdi.

DAVALI VAKIF KAMU KURULUŞU

Mahkeme, gerekçeli kararında davalı vakfın kamu kuruluşu niteliğinde olup bu kurumda çalışan başvurucunun kanun ile tanınan ilave tediye alacağından yararlanma hakkı bulunduğunu belirterek, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin benzeri bir uyuşmazlıkta vermiş olduğu karardaki tespitlere de yer verdi.

BİR ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI

Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı üzerine davalı vakıf, konunun tekrardan incelenmesi için bir üst mahkemenin kapısını çaldı.

KAMU İŞÇİSİ DEĞİL TEDİYE ALAMAZ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi yaptığı inceleme sonucunda Bodur'un çalıştığı vakfa yönelik 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kamu tüzel kişiliği statüsü verilmediğini belirterek, bu vakıflarda çalışanların da kamu işçisi sıfatına sahip bulunmaması nedeniyle ilave tediye alacağına hak kazanmayacakları gerekçesiyle davayı reddetti.

AYM: YARGILAMA HAKKI İHLAL EDİLDİ

7. Hukuk Dairesi'nin red kararı üzerine işçi Yasemin Bodur, davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

AYM yaptığı incelemede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan işçilere ilave tediye ödenip ödenmeyeceği konusunda, Yargıtay'ın farklı Hukuk Dairelerinin içtihatlarının birbirine zıt olduğunu vurgulayarak, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının da ihlal edildiğine dikkat çekti.

EMSAL KARAR

AYM kararında Bodur'a 7 bin TL manevi tazminat ödenmesine de hükmederken söz konusu kararın bir örneğinin de hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması yönünden içtihadı birleştirme kararına gerek bulunup bulunmadığı hususunda bilgi edinmesi ve takdiri için Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmesine hükmetti.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2019, 08:55
YORUM EKLE
YORUMLAR
TOSYALI
TOSYALI - 1 yıl Önce

Kendi menfaatleri için calmadiklari kapı yok
garip sen işin kötü

SIRADAKİ HABER