BERAT KANDİLİ

banner294

Berat, borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan beraat etme, kurtulma, günahlardan arınma, temize çıkma, ilâhî af ve rahmete nâil olma gibi anlamlara gelir.

BERAT KANDİLİ
banner278
Berat gecesi geldiğinde bizler, Ramazan-ı Şerifin müjdelendiğini, Şaban ayının yarısına gelindiğini, yaklaşan bir hazinenin habercisinin bize “Uyanık olun” diye seslendiğini hissederiz.

Gece olması bakımından Berat gecesinin de diğer gecelerden bir farkının olmadığını biliriz. Fakat bu geceleri birer fırsat kapısı görerek bizler için tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesi olarak tasavvur eder ve bu vesileyle bir geceyi daha farklı ihya etmenin aracısı biliriz.

Eğer kendimizde bir suç unsuru görür ve bir kalbi onarma ve yıkılan bir duvarı tamir etme gibi bir his hasıl olduğunda ise berat gecesini fırsat biliriz. Kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşmaya vesile ediniriz. Camilerin yollarını tutar, hep bir ağızdan affımızı, beratımızı isteriz. Allah’a iltica ederiz.

Berat Kandili vesilesiyle her türlü kötülüklerin analizini yapar, acaba bizlerden sudur etti mi diye hayıflanırız. Eğer kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlik etiysek, onlardan uzaklaşarak beratimizi isteriz.

Rahmet ve mağfiretin sağnak, sağnak yağdığı bir mevsim olan Ramazan ayını hararetle ve iştahla bekler, onun için hem iç dünyamızı ve de hem de dış dünyamızı hazır etme gayreti içine gireriz.

Kurtuluş, afv ve arınma anlamlarına gelen berat ve her yıl üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesi idrak ede geldiğimiz Berat Kandili bir yönüyle de mahkeme-i kübrâya çıkmadan hak ve adalet terazisinde kendimizi tartmamıza vesile olması itibarıyla da önem arz eder. Bu sayede teraziye çıkmadan iç muhasebemizi yapmamıza fırsat tanır. Aklımızı başımızdan alan ve adeta bizleri madde sarhoşluğuna sürükleyen dünyalıklardan bir nebze olsun arınmamıza vesile olur. Özümüze dönme, kendimizi sorgulama, geçici olanla kalıcı olanı fark etme, kalp gözümüzü açma ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar. Rabbimize, kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlama fırsatı verir.

Berat Kandili bize, her türlü kötülükten beri olmayı, öğretir; her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı; onlardan uzak kalmayı öğretir, telkin eder. Bu sayede bilincimizi açık tutar. Kul bu sayede Allah katında nasıl berat edeceğini öğrenir.

Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize, yaratılıştan kardeşlerimize ve tüm kâinata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir.

Berat Kandili iyi düşünülür ve gerçek manada tasavvur edilecek olursa, kişi günah gibi bir bağımlılıktan kurtulmuş olacağından gerçek özgürlük beratın kavuşmuş olmayı d sağlar. Bu sayede arzularımızın, tutkularımızın, heva ve heveslerimizin, bencilliklerimizin egemenliğinden, nefsimizin esaretinden kurtularak gerçek özgürlük beratımıza da ulaşmış oluruz.

Bu gün ferdi ve toplumsal hayatımızda, maddi ve manevi değerlerimizin dengesi bozulmuş, Müslümanlar arasında dünyevîleşme, bencillik gibi olumsuzluklar ruh sağlığımızı bozmaya başlamış, günahlar çoğalmaya başlamış, insaflar gitmiş, Müslümanlar düşmanları tarafından kuşatılmış vaziyettedirler. Oysa Yüce dinimiz İslâm, insanın maddî ihtiyaçları kadar ruhî ihtiyaçlarını da dikkate almış, onun devamlı surette Yüce Yaratanla bağlantı içinde olmasına önem vermiştir. İşte bu manada berat gecesi ve diğer mübarek gün ve geceler, ramazan geceleri bizler için büyük bir fırsattır. Bu manada Ramazan bizler için bir rahmettir. Bayram büyük buluşma günü, aydınlık yüzlerin sevinç günüdür. Gerçek beratta işte o gün olandır.

Rabbim beratini sağ elinden ve önünden alanlardan eylesin. (Amin)

BERATIMIZIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

1. Kin: İnsanın aklını alan, mantığını zail eden, insaf dairesinden çıkmasına ve hata işlemesine sebep olan kin duygusu Müslümanda bulunmaması gereken duygudur. Müslüman kindar değil, dindar olmalıdır. Çünkü onun nefretinde de merhametinde de bir ölçü olmalıdır. Allah için sevmeli ve yine Allah için buğz etmelidir.

2. Nefret: Gerek söylem ve gerekse eylem itibarıyla müslümanı mahveden duygu ve düşüncelerden biride nefret söylemi ve nefret eylemidir. Müslümanın işleri merhamet ve meveddet(sevgi) eksenlidir. Bundan dolayı müslüman nefret etmek için delil aramaz, bahane bulmaz. Tam tersine sevebilmek ve merhamet edebilmek için daima gayret eder.

3. Öfke ve kibir: Yine buda beratımızın önündeki en önemli düşmanlardan biridir. İnsan öfkelendiğinde kibir gibi bir bataklığa düştüğünde aklı nefsinin emrinde olur. Ve şuurla hareket edebilme kabiliyyetini yitirir.

4. Dünyevileşme: Aşırı dünya ve dünya metaına düşkünlük müslümanın beratini zorlaştırmaktadır. Bu fiillerimizin istikametinde sapmalara yol açar ve dünya metaı hırsı gözleri kör eder. Ve insaf çizgisinden dışarı çıkmamıza vesile olur.

5. Güç tutkusu: Bir kişinin kendini güçlü ve müstağni sayması onun Karunlaşmasına ve Firavunlaşmasına sebebiyet verir. Güç bende diyerek zorbalık ve hak ihlalleri yapma eğilimine girer. Bu ise onun daha rahat günah işlemesini sağlar. Bu sayede berati ya gecikir ya da imkânsız oluverir.

BERAT GECESİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

“De ki, Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Zümer Suresi, 39/53)

“Hâ Mîm Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız” (Duhan Suresi, 44/1-3 )

“Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim” der. (İbn Mace, İkâmetü’s-Salât, 191 ( I, 445) Hadis No:1390)

"Peygamber s.a.v.’den gelen bir rivayette ise "Allah Taala (c.c), Şa'ban ayının onbeşinci gecesi (kullarına rahmetle) nazar eder. Müşrikle, müşahin (kindar bencil) bu aftan yararlanamazlar.”

Merhum Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR’ın Hak Dini Kur’an Dili isimli tefsirinde belirtildiğine göre anne ve babasını incitenler, büyücüler, başkalarına kin besleyenler içki düşkünleri bu gecenin faziletinden yararlanamazlar” ( Elmalı, a.g.e. VI/4293)

Enes b. Malik (r.a.) Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim dedi:

“Allah Teâlâ şöyle buyurdu:

Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım.

Ey Âdemoğlu! Günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da benden affını dilesen, seni affederim.

Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen; fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu bağışla karşılarım.” (Tirmizî, Daavât 98,; Ahmed İbni Hanbel, Müsned, V, 172; )

Hz. Âişe validemiz Peygamberimizi tanıtırken şöyle buyurmuştur:

"Bu gece (Şaban'ın onbeşinci gecesi) Peygamber (s.a.v.)’i (odanın içinde) aramaya başlamıştım ki (O’nu) başını secdeden kaldırırken buldum. Buyurdu ki:

“Ey Aişe, Allah ve Rasulü’nün seni korkutmasından mı korktun? Dedim.

Hz. Aişe validemiz “Diğer hanımlarından birinin yanına gittiğini zannettim” dedi.

Peygamberimiz buyurdu ki Allah Teâlâ Şabanın 15.gecesinde (bu gecede) dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar." (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191, (I, 444), H.No.1389 )

(Allahü teâlâ şu dört geceyi hayırla süsler: Kurban Ramazan bayramı gecesi, Arefe gecesi Şabanın yarısının [Berat] gecesi ki, onda eceller, rızıklar yazılır.) [Deylemi]

Hazret-i Âişe validemiz buyuruyor ki: Resulullah'ın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şaban ayının tamamını oruçla geçirirdi. (Buhârî)

Basri BEKTAŞ ( Tosya Müftüsü)

Sedat Ağacıkoğlu -Tosya İHA Muhabiri

YORUM EKLE
YORUMLAR
Salih alantepe
Salih alantepe - 6 yıl Önce

Ağzınıza sağlık sayin biz
Hıcam

Nesrin Çelik
Nesrin Çelik - 6 yıl Önce

Allahım razi olsun sayın hocam rabim hepimizi bu gece Berat eden lerden eylesin

SIRADAKİ HABER

banner290

ABAYIN-DOGAN-TUGLA-REKLAM.gif