Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Desteklenmesi

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Desteklenmesi

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Desteklenmesi
banner278
Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasını amaçlayan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37) 21 Ekim 2016 tarih ve 29864 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
Yayınlanmış olan tebliğ ile programın 11. Etabı uygulanacak olup, ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi ile kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması desteklenecektir. Bu kapsamda olmak üzere İlimizde;
1- Yaş Meyve Sebze Tasnif, Paketleme Ve Depolama Yatırımları Hariç Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
2- Soğuk Hava Deposu
3- Çelik Silo
4- Hayvansal Orjinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
5- Alternatif Enerji Kullanan Yeni Sera yapımı
6- Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları
 7- Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi konuları desteklenecektir. Tebliğ ile hibeye esas proje toplam tutarı KDV hariç 1.000.000 TL’ye kadar olan ekonomik yatırımlar için %50’si olan 500.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.
Bu Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmeyecektir.
Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi Tebliğin yayımı tarihinden itibaren kırkbeş(45) gün (Son Başvuru Tarihi 04 Aralık 2016 Pazar) içerisinde elektronik ağ (www.tarim.gov.tr) üzerinden yapılmalıdır. Son başvuru tarihi mesai bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılacaktır.
Yatırımcılar ayrıntılı bilgi için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurulabilir.

Sedat Ağacıkoğlu -Tosya İHA Muhabiri

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner290

ABAYIN-DOGAN-TUGLA-REKLAM.gif