2011 YILI NÖBETÇİ ECZANELER ÇİZELGESİ

01.01.11

ŞİFA

15.03.11

BEYAZ

28.05.11

TOSYA

10.08.11

DEVA

23.10.11

SAĞLIK

02.01.11

KOZANOĞLU

16.03.11

AYÇİN

29.05.11

BEYAZ

11.08.11

TOSYA

24.10.11

DEVA

03.01.11

GÜLTEKİN

17.03.11

ŞİFA

30.05.11

AYÇİN

12.08.11

BEYAZ

25.10.11

TOSYA

04.01.11

ABACI

18.03.11

KOZANOĞLU

31.05.11

ŞİFA

13.08.11

AYÇİN

26.10.11

BEYAZ

05.01.11

ÇATALOĞLU

19.03.11

GÜLTEKİN

01.06.11

KOZANOĞLU

14.08.11

ŞİFA

27.10.11

AYÇİN

06.01.11

ERCENGİZ

20.03.11

ABACI

02.06.11

GÜLTEKİN

15.08.11

KOZANOĞLU

28.10.11

ŞİFA

07.01.11

AĞAOĞLU

21.03.11

ÇATALOĞLU

03.06.11

ABACI

16.08.11

GÜLTEKİN

29.10.11

KOZANOĞLU

08.01.11

SILA

22.03.11

ERCENGİZ

04.06.11

ÇATALOĞLU

17.08.11

ABACI

30.10.11

GÜLTEKİN

09.01.11

KARAKUŞ

23.03.11

AĞAOĞLU

05.06.11

ERCENGİZ

18.08.11

ÇATALOĞLU

31.10.11

ABACI

10.01.11

DEMİRTAŞ

24.03.11

SILA

06.06.11

AĞAOĞLU

19.08.11

ERCENGİZ

01.11.11

ÇATALOĞLU

11.01.11

SAĞLIK

25.03.11

KARAKUŞ

07.06.11

SILA

20.08.11

AĞAOĞLU

02.11.11

ERCENGİZ

12.01.11

DEVA

26.03.11

DEMİRTAŞ

08.06.11

KARAKUŞ

21.08.11

SILA

03.11.11

AĞAOĞLU

13.01.11

TOSYA

27.03.11

SAĞLIK

09.06.11

DEMİRTAŞ

22.08.11

KARAKUŞ

04.11.11

SILA

14.01.11

BEYAZ

28.03.11

DEVA

10.06.11

SAĞLIK

23.08.11

DEMİRTAŞ

05.11.11

KARAKUŞ

15.01.11

AYÇİN

29.03.11

TOSYA

11.06.11

DEVA

24.08.11

SAĞLIK

06.11.11

DEMİRTAŞ

16.01.11

ŞİFA

30.03.11

BEYAZ

12.06.11

TOSYA

25.08.11

DEVA

07.11.11

SAĞLIK

17.01.11

KOZANOĞLU

31.03.11

AYÇİN

13.06.11

BEYAZ

26.08.11

TOSYA

08.11.11

DEVA

18.01.11

GÜLTEKİN

01.04.11

ŞİFA

14.06.11

AYÇİN

27.08.11

BEYAZ

09.11.11

TOSYA

19.01.11

ABACI

02.04.11

KOZANOĞLU

15.06.11

ŞİFA

28.08.11

AYÇİN

10.11.11

BEYAZ

20.01.11

ÇATALOĞLU

03.04.11

GÜLTEKİN

16.06.11

KOZANOĞLU

29.08.11

ŞİFA

11.11.11

AYÇİN

21.01.11

ERCENGİZ

04.04.11

ABACI

17.06.11

GÜLTEKİN

30.08.11

KOZANOĞLU

12.11.11

ŞİFA

22.01.11

AĞAOĞLU

05.04.11

ÇATALOĞLU

18.06.11

ABACI

31.08.11

GÜLTEKİN

13.11.11

KOZANOĞLU

23.01.11

SILA

06.04.11

ERCENGİZ

19.06.11

ÇATALOĞLU

01.09.11

ABACI

14.11.11

GÜLTEKİN

24.01.11

KARAKUŞ

07.04.11

AĞAOĞLU

20.06.11

ERCENGİZ

02.09.11

ÇATALOĞLU

15.11.11

ABACI

25.01.11

DEMİRTAŞ

08.04.11

SILA

21.06.11

AĞAOĞLU

03.09.11

ERCENGİZ

16.11.11

ÇATALOĞLU

26.01.11

SAĞLIK

09.04.11

KARAKUŞ

22.06.11

SILA

04.09.11

AĞAOĞLU

17.11.11

ERCENGİZ

27.01.11

DEVA

10.04.11

DEMİRTAŞ

23.06.11

KARAKUŞ

05.09.11

SILA

18.11.11

AĞAOĞLU

28.01.11

TOSYA

11.04.11

SAĞLIK

24.06.11

DEMİRTAŞ

06.09.11

KARAKUŞ

19.11.11

SILA

29.01.11

BEYAZ

12.04.11

DEVA

25.06.11

SAĞLIK

07.09.11

DEMİRTAŞ

20.11.11

KARAKUŞ

30.01.11

AYÇİN

13.04.11

TOSYA

26.06.11

DEVA

08.09.11

SAĞLIK

21.11.11

DEMİRTAŞ

31.01.11

ŞİFA

14.04.11

BEYAZ

27.06.11

TOSYA

09.09.11

DEVA

22.11.11

SAĞLIK

01.02.11

KOZANOĞLU

15.04.11

AYÇİN

28.06.11

BEYAZ

10.09.11

TOSYA

23.11.11

DEVA

02.02.11

GÜLTEKİN

16.04.11

ŞİFA

29.06.11

AYÇİN

11.09.11

BEYAZ

24.11.11

TOSYA

03.02.11

ABACI

17.04.11

KOZANOĞLU

30.06.11

ŞİFA

12.09.11

AYÇİN

25.11.11

BEYAZ

04.02.11

ÇATALOĞLU

18.04.11

GÜLTEKİN

01.07.11

KOZANOĞLU

13.09.11

ŞİFA

26.11.11

AYÇİN

05.02.11

ERCENGİZ

19.04.11

ABACI

02.07.11

GÜLTEKİN

14.09.11

KOZANOĞLU

27.11.11

ŞİFA

06.02.11

AĞAOĞLU

20.04.11

ÇATALOĞLU

03.07.11

ABACI

15.09.11

GÜLTEKİN

28.11.11

KOZANOĞLU

07.02.11

SILA

21.04.11

ERCENGİZ

04.07.11

ÇATALOĞLU

16.09.11

ABACI

29.11.11

GÜLTEKİN

08.02.11

KARAKUŞ

22.04.11

AĞAOĞLU

05.07.11

ERCENGİZ

17.09.11

ÇATALOĞLU

30.11.11

ABACI

09.02.11

DEMİRTAŞ

23.04.11

SILA

06.07.11

AĞAOĞLU

18.09.11

ERCENGİZ

01.12.11

ÇATALOĞLU

10.02.11

SAĞLIK

24.04.11

KARAKUŞ

07.07.11

SILA

19.09.11

AĞAOĞLU

02.12.11

ERCENGİZ

11.02.11

DEVA

25.04.11

DEMİRTAŞ

08.07.11

KARAKUŞ

20.09.11

SILA

03.12.11

AĞAOĞLU

12.02.11

TOSYA

26.04.11

SAĞLIK

09.07.11

DEMİRTAŞ

21.09.11

KARAKUŞ

04.12.11

SILA

13.02.11

BEYAZ

27.04.11

DEVA

10.07.11

SAĞLIK

22.09.11

DEMİRTAŞ

05.12.11

KARAKUŞ

14.02.11

AYÇİN

28.04.11

TOSYA

11.07.11

DEVA

23.09.11

SAĞLIK

06.12.11

DEMİRTAŞ

15.02.11

ŞİFA

29.04.11

BEYAZ

12.07.11

TOSYA

24.09.11

DEVA

07.12.11

SAĞLIK

16.02.11

KOZANOĞLU

30.04.11

AYÇİN

13.07.11

BEYAZ

25.09.11

TOSYA

08.12.11

DEVA

17.02.11

GÜLTEKİN

01.05.11

ŞİFA

14.07.11

AYÇİN

26.09.11

BEYAZ

09.12.11

TOSYA

18.02.11

ABACI

02.05.11

KOZANOĞLU

15.07.11

ŞİFA

27.09.11

AYÇİN

10.12.11

BEYAZ

19.02.11

ÇATALOĞLU

03.05.11

GÜLTEKİN

16.07.11

KOZANOĞLU

28.09.11

ŞİFA

11.12.11

AYÇİN

20.02.11

ERCENGİZ

04.05.11

ABACI

17.07.11

GÜLTEKİN

29.09.11

KOZANOĞLU

12.12.11

ŞİFA

21.02.11

AĞAOĞLU

05.05.11

ÇATALOĞLU

18.07.11

ABACI

30.09.11

GÜLTEKİN

13.12.11

KOZANOĞLU

22.02.11

SILA

06.05.11

ERCENGİZ

19.07.11

ÇATALOĞLU

01.10.11

ABACI

14.12.11

GÜLTEKİN

23.02.11

KARAKUŞ

07.05.11

AĞAOĞLU

20.07.11

ERCENGİZ

02.10.11

ÇATALOĞLU

15.12.11

ABACI

24.02.11

DEMİRTAŞ

08.05.11

SILA

21.07.11

AĞAOĞLU

03.10.11

ERCENGİZ

16.12.11

ÇATALOĞLU

25.02.11

SAĞLIK

09.05.11

KARAKUŞ

22.07.11

SILA

04.10.11

AĞAOĞLU

17.12.11

ERCENGİZ

26.02.11

DEVA

10.05.11

DEMİRTAŞ

23.07.11

KARAKUŞ

05.10.11

SILA

18.12.11

AĞAOĞLU

27.02.11

TOSYA

11.05.11

SAĞLIK

24.07.11

DEMİRTAŞ

06.10.11

KARAKUŞ

19.12.11

SILA

28.02.11

BEYAZ

12.05.11

DEVA

25.07.11

SAĞLIK

07.10.11

DEMİRTAŞ

20.12.11

KARAKUŞ

 

 

13.05.11

TOSYA

26.07.11

DEVA

08.10.11

SAĞLIK

21.12.11

DEMİRTAŞ

01.03.11

AYÇİN

14.05.11

BEYAZ

27.07.11

TOSYA

09.10.11

DEVA

22.12.11

SAĞLIK

02.03.11

ŞİFA

15.05.11

AYÇİN

28.07.11

BEYAZ

10.10.11

TOSYA

23.12.11

DEVA

03.03.11

KOZANOĞLU

16.05.11

ŞİFA

29.07.11

AYÇİN

11.10.11

BEYAZ

24.12.11

TOSYA

04.03.11

GÜLTEKİN

17.05.11

KOZANOĞLU

30.07.11

ŞİFA

12.10.11

AYÇİN

25.12.11

BEYAZ

05.03.11

ABACI

18.05.11

GÜLTEKİN

31.07.11

KOZANOĞLU

13.10.11

ŞİFA

26.12.11

AYÇİN

06.03.11

ÇATALOĞLU

19.05.11

ABACI

01.08.11

GÜLTEKİN

14.10.11

KOZANOĞLU

27.12.11

ŞİFA

07.03.11

ERCENGİZ

20.05.11

ÇATALOĞLU

02.08.11

ABACI

15.10.11

GÜLTEKİN

28.12.11

KOZANOĞLU

08.03.11

AĞAOĞLU

21.05.11

ERCENGİZ

03.08.11

ÇATALOĞLU

16.10.11

ABACI

29.12.11

GÜLTEKİN

09.03.11

SILA

22.05.11

AĞAOĞLU

04.08.11

ERCENGİZ

17.10.11

ÇATALOĞLU

30.12.11

ABACI

10.03.11

KARAKUŞ

23.05.11

SILA

05.08.11

AĞAOĞLU

18.10.11

ERCENGİZ

31.12.11

ÇATALOĞLU

11.03.11

DEMİRTAŞ

24.05.11

KARAKUŞ

06.08.11

SILA

19.10.11

AĞAOĞLU

 

 

12.03.11

SAĞLIK

25.05.11

DEMİRTAŞ

07.08.11

KARAKUŞ

20.10.11

SILA

13.03.11

DEVA

26.05.11

SAĞLIK

08.08.11

DEMİRTAŞ

21.10.11

KARAKUŞ

14.03.11

TOSYA

27.05.11

DEVA

09.08.11

SAĞLIK

22.10.11

DEMİRTAŞ

 

ABACI                 : 313 38 00    

AĞAOĞLU             : 313 15 05

AYÇİN                   : 313 45 15 

BEYAZ                   : 313 12 64 

ÇATALOĞLU         : 313 10 44   

DEMİRTAŞ           : 313 06 77 

DEVA                    313 78 37 

ERCENGİZ              : 313 12 02

GÜLTEKİN             : 313 50 66  

KARAKUŞ             : 313 21 33

KOZANOĞLU          : 313 54 74

SAĞLIK                  : 313 29 27

SILA                    : 313 16 83

ŞİFA                     : 313 64 37

TOSYA                  : 313 25 25

                         

Grafik & Tasarım:  yilmazkaymak37@hotmail.com 

banner150