KONTROL ETTİRMEYENE CEZA YAZILACAK

516 yılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre; İki yılda bir muayene edilerek damgalanması gereken ölçü ve tartı aletleri şunlardır :

KONTROL ETTİRMEYENE CEZA YAZILACAK

Asma ve Masa Terazileri, Meyil Ağırlıklı Tartı Aletleri, Kantarlar, Basküller, Hassas Tartı Aletleri, Pirinç ve Dökme Tartılar, Hassas Tartılar, Akıcı ve Kuru Daneli Maddeler Ölçekleri, Uzunluk Ölçüleri, Akaryakıt Sayaç ve Ölçekleri, Taksimetredir.

Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe kadar, Bilim, sanayi ver Teknoloji İl Müdürlüğüne, Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına ve Muayene Damga Servislerine müracaat edilmesi ve muayene gününü belirleyen bir belge alınması gerekir. Söz konusu belgenin, ölçü aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilmesi gerekmektedir.

Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır.

Periyodik muayene için başvurulan ölçü ve ölçü aletlerinin aynı yıl içerisinde muayenelerinin yapılarak damgalanması gerekir.

İki yıllık damga süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletlerini kullanmayınız.

Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri, damgalandıkları yıldan başlanarak hesaplanır.

Yeni alacağınız tartı aletlerinde CE ve M işaretlerini taşıyıp taşımadığını ve Garanti Belgesinin olup olmadığını kontrol ediniz.

Kanunla, istenilen işlemleri yaptırmak için;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Belediye Grup Ölçü ve Ayar Memurluklarına ve Muayene ve Damga Servislerine 28.02.2015 tarihine kadar başvurunuz.

Kanunla, para cezaları artırılmış ve 1.674,00-TL olmuştur.


Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2015, 16:40
banner257
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER